Drunok

Drunok är ett väldigt intressant rike, främst genom de djupt gående konflikter mellan gammalt och nytt som genomsyrar hela riket. Konflikter som den mellan de gamla nomaderna och de nya jordbrukarna. De mellan de gamla stäppkrigarna gentemot de nya riddarna, och de gamla naturreligionerna och den nya Daakkyrkan. Dessutom säger det en hel del om den typiske drunokiern, då han fortfarande betraktar Daakkyrkan som nymodig trots att den har två och ett halvt millennium på nacken. Att kalla drunokierna ett stockkonservativt folk är alltså att ta rejält i underkant med andra ord.

Drunok idag styrs med fast och rättvis hand av Akala Gahallan III, som enträget kämpar för att rusta upp sitt rike inför det, i hans ögon, oundvikliga kriget med Jargien. Han hyser inga som helst illusioner om att den mäktige grannen i väst skulle nöja sig med [[Thara-Tiannon]], och gör därför sitt yttersta för att kämpa emot till det yttersta när kriget väl kommer.

Drunok har även starka vänskapsband med kraggfolket, och legosoldater från detta resliga släkte är inte ovanliga i landet. Konungen själv har ett livgarde enbart bestående av kraggbarbarer, och den nybildade Tigrinneorden från [[Urag-ghan]] består enbart av kvinnliga hillebardiärer från Eyrenskogarna.

Drunok har gamla anrika hantverkstraditioner, där smideskonst, hästuppfödning och bryggerikonst värderas högst. Fram tills dess att staden Ramdor förstördes under de förändrades härjningar så var Ramdor områdets absoluta centrum för vapenindustri, mycket tack vare förmånliga handelsavtal med Rohgandvärgarna. Efter stadens undergång har huvudstaden Arlon tagit över en stor del industrin, men har haft svårt att komma igen till fullo då Ashariens vapenindustri gavs tillfälle att blomstra efter Ramdors fall och har visat sig mycket konkurrenskraftig.

Ett område där Drunok dock fortfarande absolut dominerar är hästuppfödning. Från Iltariets och Pavaras slätter kommer några av de bästa hästarna i Mundana, och de är hett eftertraktade. Särskilt Caserion och Thalamur importerar dem i så stora mängder som finns att tillgå, då de är väl lämpade för det lätta och medeltunga kavalleri de bägge nationerna föredrar.’

Jargien är givetvis också väldigt intresserade av de drunokiska hästarna, men då kung Gahallan har förbjudit all hästhandel med Jargien, då kejsardömet tills vidare får nöja sig med de djur drunokierna tvingas ge i årlig tribut.

För mer information, se Drunoks geografi

Drunok

Petters Kampanj Petter