Daak

Daak är en gud som dyrkas i Stora delar av Mundana. Både Drunok och Jargien räknas som Daaktroende, men på väldigt olika sätt. I Jargien döms alla icke Daaktroende till avrättning och den Jargiska inkvisitionen dödar alla som misstänks. Drunok å andra sidan är väldigt frireligiöst och nästan alla religioner accepteras av folket.

Varje år firas Örnfestival, en Daakkyrkelig festlighet. Kyrkan i Drunok är en Daakkyrka.

Daak

Petters Kampanj Petter