Arlon

Arlon är huvudstaden i Drunok och är belägen strax väster om Drunoks centrum och är även en av de två städerna som finns i Drunok.
  • 5.000 invånare
  • 80% vanarer
  • Daak 70%

Arlon

Petters Kampanj Petter